Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego

3 lipca 2024 w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie miało miejsce posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu wzięli udział eksperci partnerów społecznych oraz przedstawiciele administracji rządowej. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Zespołu oraz Pan Jarosław Romaniuk w charakterze eksperta. Głównym tematem posiedzenia było omówienie sprawozdania z udziału trójstronnej delegacji polskiej w 112 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, która miała miejsce w czerwcu tego roku. Jako przedstawiciel organizacji pracodawców na tegorocznej sesji MKP, ekspert ZRP przedstawił relację z prac Komitetu Godnej Pracy i Opiekuńczej Gospodarki, przytaczając określenia godnej pracy, jej znaczenia dla zrównoważonej gospodarki oraz ustalenia rezolucji podjętej w tej sprawie na zakończenie sesji .

Z rezolucjami i innymi dokumentami uchwalonymi na koniec 112 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy można zapoznać się pod linkiem:  

https://www.ilo.org/meetings-and-events/international-labour-conference/112th-session-international-labour-conference/texts-adopted-international-labour-conference-its-112th-session