Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego

10 czerwca 2024 w w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP, członek Zespołu oraz Pani Bogumiła Frąckowiak, ekspert Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, członek Zespołu. Oprócz ekspertów partnerów społecznych, przedstawicieli rządu RP i administracji publicznej w posiedzeniu wzięli także udział specjalnie zaproszeni na to spotkanie przedstawiciele instytucji zarządzających 16-a programami regionalnymi z calej Polski.

Podczas posiedzenia omówiono następujące główne tematy: tematy wsparcia budowy potencjału partnerów społecznych w programach krajowych i regionalnych, plany rządu RP związane z alokacją środków oraz realizacją programów w 2024 roku oraz wsparcie dla partnerów społecznych z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych. Ponadto ekspert ZRP poruszył temat konieczności modyfikacji wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w związku z nadal istniejącymi kilkoma kwestiami problematycznymi dla realizatorów projektów oraz nowych zaostrzonych wymagań dla beneficjentów dotyczących opisów zarządzania projektem we wnioskach dotacyjnych