Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 18/03/2022

Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich

17 marca 2022 w formie hybrydowej miało miejsce posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego. W posiedzeniu wzięli udział eksperci partnerów społecznych oraz przedstawiciele administracji rządowej, w tym Pan Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Podczas posiedzenia omówiono m.in. stan przygotowania krajowych i regionalnych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, przygotowanie programów w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ostateczny kształt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( tzw. ustawa wdrożeniowa) i zakres uwzględnienia uwag partnerów społecznych oraz sposób finansowania kar wymierzonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE i ich wpływ na budżet dla Polski w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018