Posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

27 stycznia 2022 w formie wideokonferencji miało miejsce VIII posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Omówiono następujące zagadnienia:

– Strategia realizacji zasady partnerstwa w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

– Podsumowanie czterech spotkań regionalnych partnerów spoza administracji (w tym reprezentantów ZRP i izb rzemieślniczych) z przedstawicielami instytucji zarządzających z 16-u województw Polski dotyczących realizacji zasady partnerstwa na etapie programowania, wdrażania i monitorowania funduszy europejskich

– Konieczność wypracowania zmodyfikowanej definicji partnerów spoza administracji do zastosowania we wszystkich dokumentach związanych  z wdrażaniem perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027

W trakcie dyskusji przedstawiciel ZRP złożył postulat – w imieniu strony społecznej Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich – o przedstawienie przez Rząd RP aktualnej informacji o stanie negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w związku z bardzo dużym opóźnieniem prac w tym zakresie i przekazywanymi w mediach informacjami o ryzyku korekty budżetów dla Polski przeznaczonych na realizację KPO i nowych programów finansowanych z funduszy europejskich.