Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 16/07/2019

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”

9 lipca 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”. W posiedzeniu ze strony rządu uczestniczył m.in. Sekretarz Stanu Pan Marcin Ociepa, który przedstawił zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski na lata 2019-2020. W zaleceniach Komisja Europejska podkreśla konieczność zwiększenia efektywności wydatków publicznych, podwyższenia wieku emerytalnego oraz  potrzebę wzmocnienia gospodarki opartej na innowacjach.

Działania zalecane dla Polski w latach 2019 i 2020 mają na celu:

- zwiększenie efektywności wydatków publicznych, w tym przez udoskonalenie systemu budżetowego,

- podwyższenie wieku przejścia na emeryturę i reformę systemów emerytalno-rentowych,

- wspieranie kształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy, zwłaszcza poprzez kształcenie dorosłych.

- ukierunkowanie inwestycji na innowacje, transport, na infrastrukturę cyfrową i energetyczną, opiekę zdrowotną

- poprawę otoczenia regulacyjnego poprzez zwiększenie roli konsultacji z partnerami społecznymi

Obecne zalecenia Rady UE są kontynuacją ubiegłorocznych podobnych zaleceń. Polska stopniowo realizuje te zalecenia. W trakcie dyskusji najwięcej emocji wzbudziła sprawa podwyższenia wieku przejścia na emeryturę. Strona pracodawców jest za podniesieniem wieku emerytalnego, co argumentuje brakiem pracowników. Szacuje się, że w Polsce w ciągu dziesięciu najbliższych lat będzie brakowało ok. 3 mln pracowników. Strona pracowników jest natomiast nadal przeciwna podnoszeniu wieku emerytalnego.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018