Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

11 Czerwca 2024 w formie hybrydowej miało miejsce posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowała Pani Bogumiła Frąckowiak, członek Komitetu. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 to ok 36 mld zł, które zostaną przeznaczone na badania, rozwój i innowacje. Jego adresatami są głównie przedsiębiorcy oraz instytucje z sektora nauki. Główne cele programu to:

  • wsparcie całego procesu B+R+I,
  • wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju,
  • współpraca z biznesem,
  • koncentracja na KIS,
  • transformacja i cyfrowa.

Podczas spotkania m.in. omówiono aktualny stan wdrażania programu zatwierdzono zmiany kryteriów wyboru projektów dla działań: Międzynarodowe Agendy Badawcze, First Team, Team Net oraz Rozwój oferty klastrów dla firm. Realizacja programu przebiega zgodnie z założeniami. W tym roku ogłoszono już 12 naborów z o wartości dofinansowania prawie 5,5 mld zł a od początku wdrażania programu ogłoszono łącznie 54 nabory na kwotę prawie 25 mld zł, tj. ponad 72 proc. dostępnych pieniędzy w programie. Do końca 2024 r. zaplanowane jest ogłoszenie kolejnych 10 naborów na kwotę wsparcia prawie 2,7 mld zł, w tym jeden nabór dla konsorcjów w działaniu „Ścieżka SMART” o wartości 1,3 mld zł. Zawarto już niemal 500 umów na prawie 24 proc. budżetu FENG.