Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

W dniach 19-20 kwietnia 2023 w Brukseli odbyły się posiedzenia przygotowawcze partnerów społecznych i sesja plenarna Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego+ na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji,  członek Komitetu EFS+ ze strony polskich pracodawców. Podczas posiedzenia omówiono m.in. następujące tematy: – Europejski Rok Umiejętności 2023 – inwestycje w umiejętności w ramach działań finansowanych z EFS+ – komunikat Komisji Europejskiej „Konkurencyjność UE w wymiarze długoterminowym: spojrzenie poza rok 2023” – raport Międzynarodowej Organizacji Pracy „Zatrudnienie na świecie i Perspektywy Społeczne: Trendy 2023” – sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – raport organizacji Save the Children pt „Gwarantowanie przyszłości dzieci – jak położyć kres ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci w Europie”