Posiedzenie Komisji Zarządu ZRP ds. Funduszy Unijnych

W siedzibie Związku rzemiosła Polskiego 20 sierpnia obędzie się I posiedzenie Komisji ds. Funduszy Unijnych w nowej kadencji Zarządu ZRP.

Podczas posiedzenia poruszane będą kwestie związane z „Systemem zapewnienia jakości usług rozwojowych”. Nowy system jest opracowywany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i ma być wprowadzony w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 w ramach programów krajowych i regionalnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem nadrzędnym stworzenia Systemu jest zwiększenie rynku usług rozwojowych w Polsce, który docelowo powinien mieć bezpośredni wpływ na wzrost wskaźnika kształcenia ustawicznego w Polsce.

Spotkanie ma także przyczynić się do wypracowania wspólnego stanowiska organizacji rzemiosła w tej niezwykle ważnej dla naszego środowiska kwestii.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy członków Komisji Problemowej Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego ds. Funduszy Unijnych oraz ekspertów izb rzemieślniczych ds. funduszy unijnych lub/i ekspertów ds. oświaty zawodowej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularze należy przesłać do ZRP w terminie do 16 sierpnia 2013 e-mailem na adres: lewicka@zrp.pl.

Formularz zgłoszeniowy: LINK
Zaproszenie na spotkanie:
LINK
Materiały merytoryczne – Karta Podmiotu:
LINK
Prezentacja „Systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych”:
LINK