Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Gospodarka

Opublikowano 16/11/2012

Portal naszemiasto.pl: Krajowe ramy kwalifikacji - zmiana dla edukacji i rynku pracy.

W Szczecinie 12 listopada odbyła się konferencja "Krajowe ramy kwalifikacji - zmiana dla edukacji i rynku pracy". Dobre praktyki dbania o jakość kwalifikacji branżowych przedstawiła Jolanta Kosakowska, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego.

Na konferencji spotkali się przedstawiciele zachodniopomorskich urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, uczelni wyższych, instytucji edukacyjnych oraz specjaliści ds. szkoleń i rynku pracy. Rozmawiano o edukacji opartej na efektach uczenia się, przejrzystych zasadach przyznawania dyplomów i certyfikatów oraz lepszym dostosowaniu kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Prace nad Polską Ramą Kwalifikacji są częścią procesu, jaki obejmuje całą Unię Europejską. PRK zostanie odniesiona do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), która powstała po to, by ułatwić swobodne poruszanie się na europejskim rynku pracy oraz by lepiej dostosować kwalifikacje do oczekiwań pracodawców.”

Jolanta Kosakowska opowiedziała o procesie walidacji na przykładzie kwalifikacji czeladnika i mistrza w rzemiośle. - Istnieje kilka ścieżek dojścia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego uwzględniających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i okres wykonywania zawodu, w którym ma być zdawany egzamin.

Egzamin czeladniczy i mistrzowski to proces, mający na celu ocenę poziomu opanowania wiadomości, umiejętności i kompetencji związanych z wykonywaniem danego zawodu i zebranych we właściwe zestawy efektów uczenia się - wyjaśniała Jolanta Kosakowska. Egzaminy przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych w zawodach, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. System egzaminów czeladniczych i mistrzowskich wpisuje się w ideę uczenia się przez całe życie oraz zawarte w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy - Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF) i Europejski system transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Więcej: naszemiasto.pl
15.11.2012
LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018