Porozumienie między Państwową Inspekcją Pracy a ZRP

W dniu 22 kwietnia 2008 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Związkiem Rzemiosła Polskiego w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy.
Porozumienie podpisali Główny Inspektor Pracy – Pani Bożena Borys-Szopa i Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – Pan Jerzy Bartnik.

Jest to kolejne, czwarte już, porozumienie zawarte przez aktualne kierownictwa obu instytucji, w piętnastą rocznicę porozumienia podpisanego w 1993 roku.