Porozumienie Firm dla Klimatu i Energii (CCCE) – drugi nabór do programu pomocy technicznej

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej w całej Europie. Porozumienie Firm dla Klimatu i Energii (CCCE) to inicjatywa pilotażowa zapoczątkowana przez Komisję Europejską w celu oceny, w jaki sposób europejskie przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, mogą uzyskać najlepsze wsparcie w przejściu na „czystą” energię.

W ramach inicjatywy CCCE opracowywane są:

 • usługi doradcze dla firm i pośredników w transformacji energetycznej;
 • ekspertyzy i materiały pomocnicze;
 • systemy widoczności, uznawania i zachęt;
 • skuteczne systemy monitorowania, raportowania i kontroli w celu weryfikacji zobowiązań firm;
 • analizę potencjalnych współprac między przedsiębiorstwami a władzami lokalnymi.

W ramach Porozumienia przedsiębiorstwa mogą zobowiązać się do podjęcia wysiłków na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Istnieją cztery możliwe poziomy zobowiązania, odzwierciedlające obecny poziom dekarbonizacji wnioskodawcy:

 • Poziom podstawowy – firmy zobowiązują się do podjęcia uzasadnionych wysiłków w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Stają się one oficjalnymi sygnatariuszami CCCE;
 • Poziomie brązowy – firmy zobowiązują się do podjęcia co najmniej jednego działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Po podjęciu działań otrzymują brązową pieczęć;
 • Poziom srebrny – firmy zobowiązują się do podjęcia kilku działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Po podjęciu działań otrzymują Srebrną Pieczęć;
 • Poziom złoty – firmy zobowiązują się do podjęcia wszelkich dostępnych środków w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Po podjęciu działań otrzymują Złotą Pieczęć.

Ponadto inicjatywa CCCE oferuje bezpłatną pomoc techniczną dla firm gotowych do podjęcia konkretnych działań. Program pomocy technicznej obejmuje dostosowane do potrzeb wsparcie w zakresie:

 • audytów energetycznych
 • finansowania i mechanizmów finansowych;
 • oceny odpowiednich rozwiązań dla konkretnych przedsiębiorstw i działań;
 • opracowywania planów czystej energii;
 • wdrażania dokładnych procesów monitorowania i raportowania;
 • dostępu do szerokiej gamy materiałów pomocniczych.

Etap pilotażowy CCCE odbywał się od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r. Drugi nabór do programu pomocy technicznej jest otwarty od 8 maja do 30 sierpnia 2023 r. Do składania wniosków kwalifikują się firmy, grupy firm i podmioty wspierające ze wszystkich 27 europejskich państw członkowskich. Partnerami inicjatywy CCCE są LOW! Associates, SMEunitedDNV,  PROSPEXTHINK E!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej dedykowanej inicjatywie CCCE (link)

Źródło: SMEunited.eu