Poparcie ZRP dla 10 Postulatów Rzecznika MŚP

W związku z inicjatywą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stworzenia listy najważniejszych postulatów, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, Związek Rzemiosła Polskiego p o p i e r a 10 postulatów przedstawionych przez Rzecznika.

Dzięki wejściu w życie wspomnianych postulatów przedsiębiorcy uzyskaliby większe poczucie bezpieczeństwa przy prowadzeniu biznesu. Propozycje te, z wyjątkiem postulatu rozszerzającego Mały ZUS, nie niosą ze sobą konieczności zwiększenia wydatków państwa. Urzeczywistniają jednak zasadę pewności prawa i zaufania przedsiębiorców do państwa, które wynikają z Konstytucji Biznesu. Są one także stosunkowo łatwe do wprowadzenia.

Pełen tekst poparcia znajduje się TUTAJ