Polsko-Czeskiego Seminarium Międzynarodowego o elastyczności w zatrudnieniu

Polsko-Czeskiego Seminarium Międzynarodowego o elastyczności w zatrudnieniu

Warszawie 16 maja w siedzibie Związku rzemiosła Polskiego odbyło się Polsko-Czeskie Seminarium Międzynarodowe, którego głównym tematem była elastyczność zatrudnienia młodych i oraz seniorów.

Stronę Czeskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw reprezentowali przedstawiciele czeskich organizacji pracodawców.  Zainteresowanie gości wzbudził między innymi projekt ustawy antykryzysowej oraz sytuacja matek z dziećmi do 15 roku życia, które zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Informację dotyczącą działań dialogu społecznego na rzecz uelastycznienia rynku pracy przedstawiła Izabela Opęchowska – Dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego ZRP.  W swoim wystąpieniu skupiła się głównie na pracach Trójstronnej Komisji oraz zespołów nad zmianami w dziale VI Kodeksu Pracy.  Omawiane zmiany dotyczą m.in. umów na czas określony,  okresów wypowiedzenia umów terminowych, układów zbiorowych pracy, uelastyczniania zasad rozliczania czasu pracy.  

Izabela Opęchowska podkreśliła, że dialog w tym temacie jest niezwykle trudny.  Partnerzy społeczni mają rozbieżne interesy. Organizacje pracodawców nie wyrażają zgody na kolejne obciążenia wynikające np. z planów wprowadzenia  oskładkowania umów zleceń.  

Gościom z Czech przekazany został projekt ustawy antykryzysowej z dnia 3 kwietnia 2013 r. wypracowany w Trójstronnej Komisji.  Przedstawiono także wyniki badań o stosowanych elastycznych formach świadczenia pracy z uwzględnieniem 4 województw (mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, podlaskiego).

Zdjęcia: LINK