Polska inauguruje programy finansowane z funduszy unijnych na lata 2021-2027

8 lutego 2023 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowych krajowych i regionalnych programów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 udziałem przedstawicieli rządu RP, Komisji Europejskiej, zarządów województw oraz przedstawicieli różnych podmiotów uczestniczących w procesie wdrażania funduszy UE. Tym samym zakończył się długi i wymagający proces przygotowań, negocjacji prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wszystkich resortów, samorządów odpowiedzialnych za poszczególne programy. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP.

Polska zrealizuje w najbliższych latach inwestycje o wartości prawie 76 miliardów euro z Polityki Spójności. Podczas inauguracji nowej perspektywy finansowej Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira i Komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit wręczyli Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu i Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzowi Pudzie oraz marszałkom województw decyzje zaświadczające o tym, że fundusze europejskie na lata 2021-2027 zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym trafią do obywateli naszego kraju.

Są to kluczowe pieniądze, które zostaną przeznaczone na rozwój kraju, m.in. na cyfrową transformację, edukację, kulturę, innowacje społeczne, przedsiębiorczość, system ochrony zdrowia, efektywność energetyczną, klimat, transport, turystykę i odbudowę po Covid-19 czy łagodzenie skutków ukraińskiego kryzysu. Negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem oficjalnie zakończyły się 30 czerwca 2022 r.

Programy krajowe na lata 2021-2027 to:

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 24,2 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 7,9 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,65 mld euro,
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – ok. 2 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro,
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro,
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro,
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Programy zarządzane na poziomie regionalnym to:

 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,74 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,69 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld.
 • Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro,

Programy Interreg z udziałem Polski (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję instytucji zarządzającej dla programów ze Słowacją, Saksonią, Ukrainą i w obszarze południowego Bałtyku) to:

 • Interreg Polska-Słowacja – blisko 130 mln euro,
 • Interreg Polska-Czechy – 178,87 mln euro,
 • Interreg Południowy Bałtyk – 83,8 mln euro,
 • Interreg Polska-Saksonia – 60,3 mln euro,
 • Interreg Polska-Ukraina – ponad 187 mln euro,
 • Interreg Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – 124,5 mln euro,
 • Interreg Litwa-Polska – 45,7 mln euro,
 • Interreg Brandenburgia-Polska – 88,3 mln euro,
 • Interreg Region Morza Bałtyckiego – 251 mln euro,
 • Interreg Europa Środkowa – 224,6 mln euro,
 • Interreg Europa – 379,5 mln euro.

W nowej perspektywie finansowej podstawową formą wsparcia będzie dotacja. Jest to forma bezzwrotna mająca zastosowanie w projektach, które nie generują dochodów.

Zapowiedziana zostało również wsparcie zwrotne, w tym pożyczki, poręczenia i gwarancje. Jest to pomoc dla przedsiębiorców w projektach generujących dochód. Obejmie obszary innowacyjności, energetyki oraz wybrane typy projektów z zakresu środowiska i transportu.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polska-inauguruje-programy-europejskie-na-lata-2021-2027