Podziękowania Prezesa ZRP Jana Gogolewskiego dla Wicepremiera Henryka Kowalczyka za pełnienie funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 kwietnia br. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski wystosował list, w którym podziękował Wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi za włożony wkład w ochronę i rozwój rolnictwa, jak i również działania promujące rzemiosło podczas pełnienia funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 26 października 2021 do 6 kwietnia 2023.

Prezesa jednocześnie pogratulował Panu Henrykowi Kowalczykowi powołania na urząd Wicepremiera licząc na kontynuację dobrej współpracy mającej na celu rozwój polskich firm rzemieślniczych.

List Prezesa ZRP Jana Gogolewskiego do Wicepremiera Henryka Kowalczyka