Podsumowanie I Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP dokonało podsumowania zeszłorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbył się w dniach 5 – 11 października 2009 roku.

W ramach działań podczas OTK w całej Polsce odbyły Dię konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, dni otwarte w szkołach zawodowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach kariery oraz w placówkach resortu pracy.

Działania te miały zasięg regionalny, lokalny oraz ogólnokrajowy. Ich głównym celem było popularyzowanie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.

Związek Rzemiosła Polskiego, jako patron kilku wydarzeń, m.in.  konferencji otwierającej I Ogólnopolski Tydzień Kariery, otrzymał z rąk Izabeli Pyszkowskiej – Przewodniczacej Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP podziękowania za wsparcie i udział w przedsięwzięciu.