Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta już dostępny

Informujemy, że na stronach Funduszy Europejskich (w tym PO IR) został udostępniony Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Opracowanie zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów. Z dokumentu mogą się dowiedzieć: jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne, znajdą w nim  też porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dokument: LINK