Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”, który zawiera informacje o obligatoryjnych działaniach informacyjno-promocyjnych dla wnioskodawców i beneficjentów Funduszy Europejskich.

Dokument reguluje zasady tworzenia treści i informowania o otrzymanym wsparciu, a także wskazuje obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne, podlegające kontroli podczas rozliczania projektów. Podręcznik zawiera szczegółowe wytyczne m.in. tworzenia znaków i tablic informacyjnych, materiałów prasowych, znakowania stron internetowych czy spotkań informacyjnych. Dzięki dokumentowi uporządkujesz wiedzę na temat układu logotypów, prawidłowego stosowania hasztagów, tworzenia niezbędnej treści materiałów i dokumentacji zrealizowanych działań informacyjnych.

Wnioskodawcy dowiedzą się jak zaplanować działania informacyjno-promocyjne już na etapie wniosku, a beneficjenci Funduszy Europejskich uzyskają praktyczną wiedzę na temat informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektu o otrzymanym dofinansowaniu. Warto pamiętać, że obowiązki informacyjne obowiązują od momentu uzyskania dofinansowania, tj. podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu, do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu, który został określony w umowie.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Źródło: parp.gov.pl