Podatki i sprawy gospodarcze

Informacje i wyjaśnienia podatkowe

Stanowiska i opinie ZRP w sprawach podatkowych

Stanowiska i opinie w sprawach ogólnogospodarczych

Zespół rozwoju przedsiębiorczości

Tel. 022 50 44 240
E-mail: lutow@zrp.pl