Pierwsze Regionalne Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Mińsk na Dolnym Śląsku”