PAP: Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przyjęta

Jak podaje Polska Agencja Prasowa rząd przyjął ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Prace nad zmianami trwały od kilku miesięcy.

Jako przyczynę wprowadzenia nowych rozwiązań autorzy ustawy wymienili m.in. potrzebę zwiększenia skuteczności przeciwdziałania i zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej, w tym także o charakterze korupcyjnym, ponieważ mimo tego, ze stosowne uregulowania istnieją w Polsce od kilkunastu lat, są całkowicie nieefektywne.

Dwie największe zmiany to:

  • warunkiem odpowiedzialności podmiotu zbiorowego nie będzie już konieczność prawomocnego skazania osoby fizycznej, czyli przedstawiciela spółki, która złamała prawo. W przeszłości blokowało to egzekwowanie prawa. Kwestie odpowiedzialności karnej konkretnej osoby i nałożenia kary finansowej na firmę będą rozstrzygane przez sąd oddzielnie, choć z założenia w ramach jednego procesu

  • podwyższenie progu i pułapu ustawowej wysokości kar pieniężnych oraz rezygnacja z powiązania wysokości kary z wysokością przychodu osiągniętego przez podmiot zbiorowy. Dzięki temu będzie można nałożyć karę pieniężną wobec podmiotu, który posiada majątek, a nie wykazuje przychodu.

Więcej na PAP.