Otwarte seminarium nt. angażowania się sektora prywatnego we współpracę rozwojową

Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z OECD oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Otwarte seminarium nt. angażowania się sektora prywatnego we współpracę rozwojową. 

Wydarzenie jest adresowane do administracji jak i polskich firm, w szczególności MŚP i start-upów. Seminarium pt. „Private sector engagement in development cooperation” odbędzie się w 11 września 2019 r. w Google for Startups Campus in Warsaw (Pl. Konesera 10) w godz. 9:00 – 15:30. Wezmą w niej udział m.in. eksperci OECD, DG DEVCO, UNDP, przedstawiciele polskiej administracji (MSZ, MPiT, MIiR, PARP), innych donatorów w regionie, organizacji promujących podejście venture philanthropy i inwestycji społecznych (TISE, CEE Social Investment Taskforce – EVPA, BIAC) oraz polskiego sektora prywatnego (m.in. KIG).

Roboczy program seminarium: https://bit.ly/2m2aJyK

Rejestracja: https://bit.ly/2kah7Dz

Seminarium odbędzie się w języku angielskim.