Oświadczenie pracodawców – członków Komisji Trójstronnej

W związku z jednostronnym zerwaniem przez stronę związkową posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 29.10.2008, reprezentujące pracodawców polskich organizacje: Bussines Centre Club – Związek Pracodawców, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związek Rzemiosła Polskiego, stanowczo zaprotestowały przeciw nieodpowiedzialnemu, instrumentalnemu traktowaniu forum Trójstronnej Komisji przez stronę związkową.

Pracodawcy uważają za niedopuszczalne przerwanie przez związkowców posiedzenia Komisji i ogłoszenie okupacji budynku ministerstwa pracy do czasu przybycia premiera Donalda Tuska. Po raz kolejny strona związkowa posuwa się do szantażu, zastępując nim dialog społeczny.

Pełna treść oświadczenia w załączniku