Ostatnie szkolenia z projektu „Etyka i Biznes”

Jak połączyć zasady etyki i wymagania biznesu? Jak zmniejszyć stres w pracy? Jak zapewnić bezpieczeństwo i elastyczność zatrudnienia? To jedne z wielu zagadnień poruszanych podczas szkoleń prowadzonych w ramach projektu „Etyka i Biznes”.

Projekt „Etyka a biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników” jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych pracodawców i pracowników. Projekt realizowany jest przez Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Business Consulting Polska.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.  To wyjątkowa okazja, aby zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy i zarządzaniu firmą.

Ostatnie szkolenia odbędą się w następujących terminach:
11 stycznia – 13 stycznia 2010 roku – Wisła

18 stycznia – 20 stycznia 2010 roku – Wisła

25 stycznia – 27 stycznia 2010 roku – Wisła

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie projektu oraz w załączniku) pocztą elektroniczną na adres biuro@etykaibiznes.eu lub faksem 022 628 60 52

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach, w tym kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania.

W celu refundacji kosztów przejazdu pociągiem informujemy, iż konieczne jest zachowanie oryginałów biletów. Maksymalny koszt refundacji to 180 zł brutto.

Szczegółowe informacje na stronie: LINK oraz w załaczniku.