Opole-kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ukończenie kursu pedagogicznego jest konieczne w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu.

Kurs obejmuje 86 godzin:
– 25 godzin psychologii
– 25 godzin pedagogiki
– 20 godzin metodyki
– 10 godzin praktyk metodycznych
– 6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych

Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od godziny 15:30 do 20.20 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 13:45.

Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 770 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Więcej: LINK