Kolejny wniosek ZRP o ułatwienia w elektronicznych sprawozdaniach finansowych

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła od 1 października 2018 r. obowiązek sporządzania przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdań finansowych w nowej formie. Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadził ze środowiskiem przedsiębiorców szerokie konsultacje przyjętych rozwiązań prawnych za pomocą panelu konsultacyjnego on-line i oceny ekspertów. Prace nad ustawą były realizowane w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym dokumentem: https://bit.ly/326Sh7M