Opinia do projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Związek Rzemiosła Polskiego przygotował i przedłożył Ministrowi Finansów opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw w części dotyczącej zmian w ustawie o ryczałcie (projekt z 15 września 2020 r.).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu: TUTAJ