Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży ”Jakie znasz zawody?”

Zapraszamy uzdolnione dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie „Jakie znasz zawody?”. Poznając różne zawody dzieci, zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Uzyskują informację o świecie techniki, w którym działają i którego są współtwórcami.  

 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie rysunku, fotografii lub krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym. Organizatorem konkursu na etapie regionalnym są Izby Rzemieślnicze na terenie Polski, a organizatorami etapu ogólnokrajowego są: Związek Rzemiosła Polskiego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu. 

 

Termin nadsyłania prac na etapie regionalnym upływa 30.03.2018r. 

 

Więcej:

Przedszkola: LINK

Podstawówki: LINK

Gimnazja: LINK