Od dziś można stosować ruchomy czas pracy

Dzisiaj 23 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy umożliwiająca wprowadzenie elastycznego czasu pracy w firmach.

Nowy przepis pozwoli pracodawcy na uratowanie załogi przed zwolnieniem. Regulacja daje możliwość na dostosowanie wymiaru czasu pracy do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa i spływających zamówień. Jeżeli zajdzie potrzeba pracownicy będą pracowali dłużej, a w innym terminie, kiedy pracy będzie mniej odbiorą wolne za przepracowane nadgodziny.

 Nowym zapisem jest umożliwienie pracodawcom wydłużenia okresy rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy. Muszą być one jednak ustalane w układzie zbiorowym, bądź ze związkami zawodowymi a tak gdzie nie funkcjonuje z przedstawicielami pracowników.

Najważniejsze zmiany w nowelizacji dotyczą: możliwości wydłużania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy; możliwości stosowania przerywanego czasu pracy; dopuszczanie odpracowywania prywatnych wyjść z firmy; elektronicznych harmonogramów; możliwości sporządzania rozkładów czasu pracy na okres krótszy niż okres rozliczeniowy.