Ochrona oznaczeń geograficznych na produkty przemysłowe i rzemieślnicze

Departament Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP zorganizował webinarium na temat problematyki ochrony oznaczeń geograficznych na produkty przemysłowe i rzemieślnicze.

Dotychczas Unia Europejska stwarzała warunki formalnoprawne do ochrony oznaczeń geograficznych przede wszystkim dla produktów spożywczych, win i napojów spirytusowych, natomiast obecnie Komisja Europejska przygotowuje ramy ochrony własności intelektualnej dla wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych.

Podczas webinarium zaprezentowano kryteria przyznania ochrony, przy czym za podstawowe kryterium uznaje się identyfikację cech charakterystycznych przypisywanych szczególnym lokalnym umiejętnościom i tradycjom związanym z produktami rzemieślniczymi i przemysłowymi, takimi jak np. ceramika, biżuteria, meble, sztućce, wyroby ze szkła, odzież, czy koronki.  Produkty powinny wyróżniać się oryginalnością i autentycznością tradycyjnych praktyk w regionach, z których produkty te pochodzą. Poniżej prezentacja z webinarium: