Obowiązki małych i średnich firm w zakresie ochrony środowiska w 2010 roku – szkolenie

Dział Szkoleń www.podatki.biz zaprasza na szkolenie poświęcone wymogom ochrony środowiska względem małych i średnich przedsiębiorstw, które odbędzie się w Warszawie 10 lutego br.

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu obowiązujących norm prawnych dotyczących ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zapoznają się z procedurą ocen oddziaływania na środowisko, której znajomość jest niezbędna przy planowaniu wielu inwestycji w firmie. Podczas warsztatów przedstawione zostaną także zasady przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia, utrzymywania i ulepszania najpopularniejszych Systemów Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001 i EMAS). Zdobyta wiedza pozwoli na poprawę wskaźników ekonomicznych i wizerunku firmy oraz zwiększenie zdolności do konkurowania na rynku krajowym i europejskim.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje:
LINK