Obowiązki administracyjne w ustawach podatkowych – konsultacje z przedsiębiorcami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym obowiązków administracyjnych nałożonych na przedsiębiorcę w ramach pakietu ustaw regulujących podatek dochodowy.

Badanie jest realizowane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach tzw. testu MSP. PARP bada w nim wpływ nowo tworzonych i istniejących ustaw na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poszukuje alternatywnych rozwiązań służących dostosowaniu obowiązującego prawa do potrzeb i możliwości MSP. Kluczowym elementem testu MSP jest opinia przedsiębiorców na temat danego  rozwiązania prawnego – jego stanu obecnego lub proponowanych zmian.
Wypełnienie ankiety nie powinno zająć dłużej niż 15 min.
Więcej: LINK