O płacy minimalnej bez dodatku stażowego – Ekspert ZRP w Polskim Radio 24