Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Spółdzielnie i hurtownie zaopatrzenia rzemiosła

W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego działa 27 izb rzemieślniczych, w tym dwie branżowe. Są to organizacje o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszające cechy rzemiosł, spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium oraz inne organizacje, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego Rzemiosła. Do pracy usługowej i drobnego wytwórstwa niezbędne są wysokiej jakości materiały, z tego też względu w ścisłym związku z rzemiosłem pozostają także zaopatrujące go hurtownie.

Do zadań izb rzemieślniczych należy m.in. reprezentowanie zrzeszonych w nich organizacji wobec organów administracji, udzielanie im różnorodnej pomocy, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych i potwierdzanie ich świadectwami i dyplomami. Organizowanie i prowadzenie branżowych szkół rzemiosła. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje Związek Rzemiosła Polskiego. Izby rzemieślnicze z chwilą wpisania do rejestru sądowego uzyskują osobowość prawną. Organizacje te prowadzą partnerską współprace z partnerskimi organizacjami samorządu rzemiosła za granicą.

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018