W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego działa 26 izb rzemieślniczych, w tym jedna branżowa. Są to organizacje o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszające cechy rzemiosł, spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium oraz inne organizacje, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego Rzemiosła. Do pracy usługowej i drobnego wytwórstwa niezbędne są wysokiej jakości materiały, z tego też względu w ścisłym związku z rzemiosłem pozostają także zaopatrujące go hurtownie oraz spółdzielnie rzemieślnicze, które z chwilą wpisania do rejestru sądowego uzyskują osobowość prawną.