W Polsce zarejestrowanych jest ponad 3,8 mln małych i średnich przedsiębiorstw, które łącznie zatrudniają 6,6 mln osób. Stanowią one ponad 99 proc. wszystkich polskich firm oraz wytwarzają ok. 40 proc. produktu krajowego brutto. Bardzo ważną rolę w sektorze MŚP odgrywają przedsiębiorstwa rzemieślnicze prowadzone przez rzemieślników, którzy potwierdzają kwalifikacje zawodowe zdając egzaminy mistrzowskie i czeladnicze. Rzemieślnik z tytułem mistrza może  również kształcić w danym zawodzie uczniów. Obecnie w zakładach rzemieślniczych kształci się około 60 tys. uczniów reprezentujących ponad 100 zawodów.