W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego działa 475 cechów rzemieślniczych. Cechy to lokalne organizacje społeczno-zawodowe i gospodarcze zrzeszające rzemieślników z danego miasta, regionu, bądź branży. Do głównych zadań cechów należy prowadzenie działalności społeczno-oświatowej, kulturalnej i gospodarczej na rzecz członków oraz integracja i podtrzymywanie więzi środowiskowych, a także promowanie etyki zawodowej.

Cechy są również ważnym elementem systemu kształcenia zawodowego. To one sprawdzają uprawnienia mistrzów szkolących i odpowiadają za prawidłowość umów zawartych między mistrzami i uczniami.