Nadzorujacy:  Jan Klimek
Przewodniczący:  Włodzimierz Biniek
Członkowie:  Krzysztof Hnat

Andrzej Kuta

Mieczysław Lipowski

Edward Tomasz Połaski

Józef Waszek