Nadzorujący:    Janusz Piątek 

Wiesław Szajda

Przewodniczący:  Tadeusz Staruch
Członkowie: Henryk Kluska

Edward Tomasz Połaski

Sławomir Szatkowski

Jan Witkowski