Nadzorujący:    Janusz Piątek

Wiesław Szajda

Przewodniczący:  Tadeusz Staruch
Członkowie:   Henryk Kluska
Edward Tomasz PołaskiSławomir Szatkowski
Jan Witkowski