Członkowie Komisji Kadencja 2021-2025

 

Lp. IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH BRANŻOWY IMIĘ I NAZWISKO
1. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Andrzej DUCH – Przewodniczący
2. Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP Ryszard OSTROWSKI – Z-ca Przewodniczącego
3. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Sławomir PUKA – Z-ca Przewodniczącego
4. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Łukasz SZARAMA- Z-ca Przewodniczącego
5. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsko-Białej Daniel TROJAK- Z-ca Przewodniczącego
6. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych Małych Przedsiębiorców w Krakowie Tadeusz DĄBROWSKI- Z-ca Przewodniczącego
7. Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie Łukasz PISARCZYK
8. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach Krzysztof TOBOŁA
9. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Tarnowie Krzysztof ŚWIĘCH
10. Izba Rzemieślnicza w Łodzi Mirosław MARKIEWICZ
11. Izba Rzemieślnicza w Opolu Sebastian SZIC
12. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Grzegorz GOEBEL
13. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Włodzimierz SOCHA
14. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Borys PIECH
15. Kujawsko-Pomorska Izba  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Bogdan GORZYCKI
16. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Zbigniew NOWAK
17. Izba Rzemieślnicza w Kaliszu Jacek DUTKIEWICZ
18. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Kazimierz DZIEWIERZ
19. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie Jerzy ŁĘCZYCKI 
20. Izba Rzemieślnicza MiŚP Szczecin Andrzej POŹNIAK
21. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Jerzy KOBIAŁKA
22. Związek Rzemiosła Polskiego Tadeusz ZDUNEK
23. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zdzisław KUR

 

Regulamin Pracy Komisji: Uchwała nr 35 Zarządu ZRP z dnia 10 listopada 1993 r. w sprawie powołania Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku