Członkowie Komisji Kadencja 2021-2025

Lp. IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH BRANŻOWY IMIĘ I NAZWISKO
1. Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy Jarosław DURSKI
2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz NABIAŁKA
3. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Edward STASZEL
4. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Adam GODLEWSKI
5. Kujawsko-Pomorska Izba  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Marek GOSPODAROWICZ
6. Lubuska Izba Rzemieślnicza Gorzów Wlkp. Bogdan MARKOWSKI
7. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz KOWALSKI
8. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Olga WERBENIEC
9. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Ludomir DOMAŃSKI
10. Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów Wanda KASPRZAK
11. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Adam GOŁEMBOWSKI

 

Regulamin Pracy Komisji: Uchwała nr 3 Zarządu ZRP z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Artystycznych Związku Rzemiosła Polskiego oraz ustanowienia