Członkowie Komisji Kadencja 2021-2025

Lp. IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH BRANŻOWY IMIĘ I NAZWISKO
1. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Adam GOŁEMBOWSKI –  Przewodniczący
2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz NABIAŁEK – Z-ca Przewodniczącego
3. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Olga WERBENIEC – Z-ca Przewodniczącego
4. Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy Jarosław DURSKI – Sekretarz
5. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Adam GODLEWSKI – Skarbnik
6. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Ludomir DOMAŃSKI
7. Kujawsko-Pomorska Izba  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Marek GOSPODAROWICZ
8. Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów Wanda KASPRZAK
9. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz KOWALSKI
10. Lubuska Izba Rzemieślnicza Gorzów Wlkp. Bogdan MARKOWSKI
11. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Edward STASZEL 

 

Regulamin Pracy Komisji: Uchwała nr 3 Zarządu ZRP z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Artystycznych Związku Rzemiosła Polskiego oraz ustanowienia