Członkowie Komisji Kadencja 2021-2025

 

 

Lp. IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH BRANŻOWY IMIĘ I NAZWISKO
1. Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych – Związek Pracodawców w m.st. Warszawa Kazimierz ŁOMŻA
2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Marian KASPRZAK
3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Wanda FOK
4. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach Aniela GAŁACH
5. Izba Rzemieślnicza w Opolu Jadwiga PĘCHERZ
6. Kujawsko-Pomorska Izba  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Kazimierz SZCZECHOWICZ
7. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Maria SYSŁO-MRÓWKA
8. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Olsztyn Anna MIŚCIUR-KASZYŃSKA
9. Cech Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie Janusz KOWALSKI