Członkowie Komisji Kadencja 2021-2025

 

Lp. IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH BRANŻOWY IMIĘ I NAZWISKO
1. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz KOWALSKI – Przewodniczący
2. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach Iwona LIS-FILIPCZYK – Z-ca Przewodniczącego
3. Izba Rzemieślnicza w Opolu Stanisława LEŚKO – Z-ca Przewodniczącego
4. Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP Waldemar SAWA – Z-ca Przewodniczącego
5. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Andrzej SZARATA
6. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Mirosław MURASZKOWSKI
7. Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy Marek WINIAREK
8. Śląski Cech Złotników, Jubilerów i Grawerów Katowice Piotr RURAŃSKI
9. Cech Złotników, Jubilerów i Pokrewnych Zawodów Kraków Jacek KURCZAB

 

Regulamin Pracy Komisji: Uchwała nr 7 Zarządu ZRP z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia nowego Regulaminu Pracy Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego