O kształceniu zawodowym w WRDS w Katowicach

Sekretarz Stanu w MEN, Marzena Machałek, uczestniczyła w obradach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Spotkanie poświęcone było przyszłości kształcenia zawodowego w perspektywie wdrażanych zmian w tym zakresie.

 

– Kształcenie zawodowe powinno zapewnić dobrą ofertę odpowiadającą potrzebom rynku pracy, być atrakcyjne pod względem programowym oraz tworzone i realizowane w ścisłej współpracy z pracodawcami – powiedziała wiceminister. – Musimy wspólnie działać, aby szkolnictwo odtworzyć. Naszym zadaniem jest zmiana myślenia o szkolnictwie zawodowym. Nie da się kształcenia zawodowego uzdrowić bez wsparcia pracodawców – podkreśliła Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. – Wprowadziliśmy już pierwszy etap zaplanowanych zmian. Zmodyfikowaliśmy podstawy programowe kształcenia w zawodach. Chcemy w ten proces włączyć pracodawców. Rozumiemy, że inne potrzeby mają duże przedsiębiorstwa, inne zaś rzemieślnicy – dodała.
 
Udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządu województwa, rządu, pracodawców i partnerów społecznych.
Więcej: LINK
Fot. MEN