Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 12/06/2019

NOWY WĄTEK W PANELU - SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA SANITARNOHIGIENICZNE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia regulujący szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Jak podano w uzasadnieniu do projektu zmiany mają służyć zapobieganiu szerzenia się chorób zakaźnych (np. żółtaczki typu C) poprzez wdrożenie i zachowanie wysokich standardów sanitarnohigienicznych. Nowe przepisy dookreślą oraz uszczegółowią istniejące regulacje prawne i będą odnosić się do kilku kwestii:

- zdefiniowania i uściślenia obowiązujących pojęć,
- wymagań odnośnie obiektów usługowych i ich wyposażenia,
- warunków świadczenia usług, również poza obiektem,
- sposobów i procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym,
- kwalifikacji osób do świadczenia procedur czystości i dekontaminacji,
- postępowania z produktami kosmetycznymi, produktami do zabiegów, produktami biobójczymi służącymi do dezynfekcji.

Wprowadzenie projektowanych regulacji będzie się wiązało z poniesieniem kosztów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, co ma przełożyć się pozytywnie na zmniejszenie zakażeń krwiopochodnych i mniejszą ilość roszczeń odszkodowawczych w stosunku do usługodawców.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się uwagami na forum "Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła": https://bit.ly/2KILlIB

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018