NOWY WĄTEK W PANELU – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA SANITARNOHIGIENICZNE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia regulujący szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Jak podano w uzasadnieniu do projektu zmiany mają służyć zapobieganiu szerzenia się chorób zakaźnych (np. żółtaczki typu C) poprzez wdrożenie i zachowanie wysokich standardów sanitarnohigienicznych. Nowe przepisy dookreślą oraz uszczegółowią istniejące regulacje prawne i będą odnosić się do kilku kwestii:

– zdefiniowania i uściślenia obowiązujących pojęć,
– wymagań odnośnie obiektów usługowych i ich wyposażenia,
– warunków świadczenia usług, również poza obiektem,
– sposobów i procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym,
– kwalifikacji osób do świadczenia procedur czystości i dekontaminacji,
– postępowania z produktami kosmetycznymi, produktami do zabiegów, produktami biobójczymi służącymi do dezynfekcji.

Wprowadzenie projektowanych regulacji będzie się wiązało z poniesieniem kosztów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, co ma przełożyć się pozytywnie na zmniejszenie zakażeń krwiopochodnych i mniejszą ilość roszczeń odszkodowawczych w stosunku do usługodawców.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się uwagami na forum „Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”: https://bit.ly/2KILlIB

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny