Nowy przewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Na stanowisko przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w dniu 23 października br., Prezydent RP Andrzej Duda, powołał wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii, Jarosława Gowina. W skład Rady Dialogu Społecznego, powołano również wiceminister w ministerstwie rozwoju, pracy i technologii, Olgę Semeniuk.

Rada Dialogu Społecznego skupia przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Prowadzi ona dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada Dialogu Społecznego działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. W dalszej kolejności, Rada Dialogu Społecznego działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia.

Rada Dialogu Społecznego została powołana na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Związek Rzemiosła Polskiego na forum Rady Dialogu Społecznego reprezentuje mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a w szczególności rzemieślników. Związek Rzemiosła Polskiego posiada swoich przedstawicieli w zespołach problemowych Rady, angażuje się w prace grup roboczych oraz działania szkoleniowe koordynowane przez Biuro Rady Dialogu Społecznego oraz Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog.

Aktualny skład Rady Dialogu Społecznego jest dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.