Nowe zasady zamówień publicznych w UE

W Sali Kolumnowej Sejmu 29 maja odbyła się konferencja „Nowe zasady zamówień publicznych w UE – Implikacje dla Polski”, zorganizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP KE – J. Nunes De Almeida.

 Podczas obrad skoncentrowano się omówieniu zmian w prawie zamówień publicznych UE i ich wdrożeniu w państwach członkowskich. Przedyskutowano kierunki zmian w prawie zamówień publicznych w Polsce, efektywność rynku zamówień publicznych w Polsce.
Prace w Sejmie nad nową ustawą – prawo zamówień publicznych rozpoczną się najprawdopodobniej po jesiennych wyborach do Sejmu.
Więcej w załączniku