Nowe zasady wykonywania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych produktów wwożonych do Wielkiej Brytanii

Departament Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zawiadamia, iż na stronie www.brexit.gov.pl zamieszczono raport dot. Border Target Operating Model przedstawiający nowe zasady, wymagania i harmonogram działań w zakresie wykonywania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) w odniesieniu do towarów eksportowanych do Wielkiej Brytanii z krajów Unii Europejskiej. 

Zalecamy, by szczególną uwagę zwrócić na harmonogram planowanych zmian w zakresie kontroli granicznych:

  • 31 stycznia 2024 r. – wprowadzenie wymogu posiadania eksportowych certyfikatów zdrowia dla importowanych produktów o średnim ryzyku, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin, produktów roślinnych, żywności wysokiego ryzyka oraz pasz niepochodzących od zwierząt.
  • 30 kwietnia 2024 r. – wprowadzenie kontroli dokumentów, tożsamości oraz fizycznych dla importu produktów o średnim ryzyku, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin, produktów roślinnych, żywności wysokiego ryzyka oraz pasz niepochodzących od zwierząt. Inspekcja produktów wysokiego ryzyka zostanie natomiast przeniesiona do granicznych punktów kontrolnych (BCPs).
  • 31 października 2024 r. – wprowadzenie deklaracji bezpieczeństwa S&S dla towarów z UE. W tej dacie zostanie również ograniczone wymagania co do podawania niektórych danych dot. importu poprzez Single Trade Window.

Źródło: brexit.gov.pl