Nowe wnioski na PUE ZUS w związku z rozwiązaniami tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0

  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D) – w sekcji V wniosku zmieniono treść oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności – data została zmieniona z 1 lutego 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.
  • zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ) – we wniosku uwzględniono nowe grupy osób, które mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za określone okresy oraz dodaliśmy niezbędne oświadczenia.

Wnioski dotyczące wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej można składać:

Dodatkowo na PUE ZUS pojawiła się możliwość podglądu szczegółów wniosków o świadczenie postojowe. Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski typu RSP-D, RSP-DK, RSP-C i RSP-CK. Informacje są prezentowane w zakładce Ubezpieczony, Świadczeniobiorca i Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

Więcej informacji jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenia postojowe znajduje się w instrukcji (plik doc 506kb).

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych