Nowe terminy sprawozdań o odpadach

Podmioty wytwarzające odpady lub gospodarujące nimi, jeśli są obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, muszą złożyć sprawozdania do 31 października 2020 r. Z powodu problemów z elektroniczną bazą danych o odpadach (BDO) oraz epidemią COVID-19 termin zmieniano już dwukrotnie.

Więcej na: Prawo.pl