NOWA USŁUGA Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Z uwagi na charakter działalności Izby i bezpośredni kontakt zarówno z przedsiębiorcami/rzemieślnikami, jak i osobami poszukującymi zatrudnienia, podjęto decyzję o utworzenia nowej usługi, jaką jest pośrednictwo pracy.

W rezultacie złożonego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosku, Izba otrzymała Certyfikat Wstępny potwierdzający uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów (pod numerem 4941/1a) prowadzących agencje zatrudniania jako: agencję pracy, agencję poradnictwa zawodowego oraz agencję doradztwa personalnego.

Do głównych zadań Punktu należą działania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji zawodowej, w tym ofert pracy, zarówno na tablicy ogłoszeń, jak i na stronie internetowej.

Przedsiębiorcy/rzemieślnicy poszukujący pracowników zgłaszają się do Punktu i po uzyskaniu rejestracji w bazie przedsiębiorców, ich oferta pracy zostaje zamieszczana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Podobnie osoby poszukujące zatrudnienia poprzez wypełnienie stosownej ankiety zostają zarejestrowani w bazie osób poszukujących pracy.

Usługi pośrednictwa pracy są bezpłatne zarówno dla pracodawców, jak i osób poszukujących pracy.

Osoba do kontaktu: Patrycja Chmara,
tel. 052 322-12-77
e-mail: patrycja.chmara@izbarzem.pl